Het zwembad open houden is haalbaar, maar blijft een uitdaging. We zijn altijd bezig met het onderzoeken van mogelijkheden om te kunnen bezuinigen, maar daarmee zijn we er nog niet. Gereedschap, inboedel en technische installaties gaan stuk, we willen activiteiten blijven organiseren en het onze vrijwilligers makkelijker maken. Daarvoor zijn we afhankelijk van financiële steun.

Eenmalige donatie

Een spontane donatie? Wervingsactie voor het zwembad? Verjaardagsgeld overmaken? Jouw eenmalige bijdrage is zeer welkom! Maak je bijdrage over naar: Stichting De Delte – NL24RBRB 0918 5851 39 o.v.v. ‘Eenmalige bijdrage’

Jaarlijkse donatie

De minimale bijdrage is € 20,- per jaar, meer mag natuurlijk altijd! Betaling gebeurd via een machtiging en is per jaar opzegbaar. Lever dit formulier in op het zwembad of via de mail (info@dedelte.nl).