In 1965 werd het toen heel Moderne Zwembad de Delte geopend, samen met de kinderen werd er in een lange mars van het oude zwembad aan de Badweg naar het fraaie en nieuwe zwembad aan de Mientewei in “Kortezwaag” gelopen en werd het bad geopend door de voorzitter van Ver. Zweminrichting Gorredijk de Heer W. Brons. Hij sprak veel dank uit aan de vele plaatsgenoten welke door hun financiële bijdrage het tot stand komen van dit bad mede mogelijk was gemaakt.

Ook sprak hij in zijn openingswoord de overtuiging en hoop uit dat spoedig een zwemclub zou worden opgericht welke volgens hem zeer actief zou blijken te zijn. Op 12 Juli volgde daarop de oprichting van Zwem- en poloclub ISIS.