Word nu vrijwilliger!
Huishoudelijk regelement

       Huishoudelijk regelement zwembad De Delte

 

 


Bij het betreden van onze accommodatie gaat u akkoord met onze huis/gedragsregels.

 

 • Bij binnenkomst dient u uw abonnement te tonen. Bij fraude zal de kaart worden ingenomen en de toegang worden geweigerd.
 • Bij drukte op uw beurt wachten, dus niet op eigenwijze u zelf de toegang verschaffen.
 • Fietsen plaatsen in de daarvoor bestemde fietsenstalling.
 • De aanwijzingen van dienstdoende medewerkers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.
 • Niet onnodig rondhangen bij en in de kleedgelegenheden.
 • Geen kleding in de kleedhokjes laten hangen, zij worden door het personeel verwijderd.
 • Zwemmen is uitsluitend toegestaan in gepaste zwemkleding, zwemmen in t-shirt is niet toegestaan. Kleuters uitgezonderd.
 • Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma hebben uitsluitend toegang onder begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar) in badkleding, die de zwemkunst voldoende machtig is om dit kind te begeleiden en binnen handbereik blijven van dit kind. Personen die niet of niet goed kunnen zwemmen, moeten zwemvleugels of andere zwemhulpmiddelen met voldoende drijfvermogen dragen.
 • Wanneer naar opvatting van de toezichthouder onvoldoende veiligheid wordt geboden, kan de toegang worden ontzegd.
 • Traditioneel wordt in het zwembad onderscheid gemaakt tussen het 1e, 2e en 3e  bad. Elk bad heeft zijn eigen regels welke worden gecommuniceerd door borden langs het bad.
 • Niet in het ondiepe water duiken, kijk naar de diepte bordjes op de wand.
 • Drijfmiddelen dienen uit de buurt van de duikplanken te blijven.
 • Maximaal 1 persoon op de springplank, Maximaal 2 keer veren op de springplank en recht naar voren springen.
 • Tennisballen en grotere harde ballen of voorwerpen zijn in het water niet toegestaan.
 • Bij drukte op de zonneweide kan er besloten worden dat er niet meer gevoetbald kan worden i.v.m. de veiligheid van de overige badgasten
 • Voordat u het water ingaat is het verplicht gebruik te maken van de douches, dit bevordert de hygiëne van het badwater.
 • Waardevolle artikelen kunt u opbergen in de daarvoor bestemde kastjes, deze dienen bij het verlaten van de accommodatie leeggeruimd. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijke letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Het zwembad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en vernieling.
 • Niet door de beplanting lopen of deze vernielen. Ga via de normale doorgangen.
 • Het meenemen en/of nuttigen van (licht)alcoholische dranken en drugs is niet toegestaan.
 • De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden, storend gedrag, ongewenste of gewenste intimiteiten en luidruchtigheid worden in het zwembad niet getolereerd.
 • Ouders c.q. Begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk / aansprakelijk voor het gedrag van hun kinderen. Ook wanneer kinderen zonder begeleiding van ouders naar het zwembad gaan, blijven de ouders verantwoordelijk.
 • Veroorzaakte schade zal te allen tijde op de dader verhaald worden.
 • Gevonden voorwerpen dienen bij de kassa te worden afgegeven.

 

Laatste Facebook bericht Like ons
Lid worden Direct lid worden