Word nu vrijwilliger!
Mooie opkomst vrijwilligersavond zwembad de Delte.

Geplaatst op: 7 februari 2015

Mooie opkomst vrijwilligersavond zwembad de Delte.

Op maandag 26 januari organiseerde de zwembadcommissie, in de Skans te Gorredijk, de eerste vrijwilligers bijeenkomst. De opkomst was veelbelovend, er waren maar liefst 32 vrijwilligers aanwezig.

Het zwembad heeft in de huidige vorm geen bestaansrecht meer. Tijdens deze avond informeerde de commissie o.a. de vrijwilligers over de ontwikkelingen met betrekking tot het zwembad. De kosten zitten vooral in de personele bezetting en de verwarming van het bad. Met de startsubsidie van 10.000 euro, die de commissie heeft ontvangen van de gemeente Opsterland, gaan ze verder met de organisatie van een vrijwilligers bad. Een hele klus. De intentie is dat het bad in ieder geval in mei z’n deuren opent. Op welke wijze zal afhangen van hoe snel zaken gerealiseerd kunnen worden.

Na de pauze werden de werkgroepen definitief samengesteld. De autonomie van de groepen is van groot belang. De kracht moet volgens de werkgroep zitten in het enthousiasme van de werkgroep zelf. Dus samen bedenken hoe ze het willen organiseren.

De werkgroepen zien er als volgt uit:

- Organisatie/Bestuur: aansturen van de vrijwilligers, dagelijks bestuur, algemeen bestuur.
- Promotie: PR, werving en sponsoring.
- Schoonmaak: jaarlijkse grote schoonmaak begin- einde seizoen en dagelijkse schoonmaak.
- Terreinonderhoud/onderhoud: afrastering, snoeien en maaien. Gebouw, kleedruimtes, hang- en sluitwerk, zwembad techniek.
- Toezicht: met of zonder opleiding.
- Facilitair: dienstverlening, kiosk, kaartverkoop en abonnementen.
- Activiteitencommissie: bedenken en organiseren van leuke activiteiten gedurende het zwemseizoen.

De prioriteit van de commissie ligt nu bij de opleiding van de toezichthouders aan het bad. Maar ook organisatorische zaken, personele bezetting en een oriëntatie op de stookkosten hebben de aandacht. Zaken als een investeringsplan om het bad aantrekkelijker te maken voor de bezoekers, zal eerst moeten wachten. Wel wordt er gewerkt aan een activiteitenprogramma. Denk daarbij aan snorkelcursussen, begin en afsluitingsfeest. Tevens bestaat het zwembad en de zwemclub ISIS dit jaar precies 50 jaar. Daar kunnen we natuurlijk iets leuks mee doen. De commissie PR zal zich buigen over de fondsenwerving en zaken als verzekeringen voor de vrijwilligers dienen ook voor de opening geregeld te worden.

De commissie streeft naar verbeteringen zoals verruiming van de openingstijden, communicatie via de website en een betere controle op de abonnementen.

Ondanks dat het een vrijwilligers bad wordt is het wel een echt bedrijf met kosten en baten. De komende tijd zal er in overleg met Edward de Leeuw, uitbater van sportcentrum Kortezwaag, gekeken worden naar een verdere ontvlechting van het bad met de sportschool.

Ondanks dat we al kunnen rekenen op een groot aantal vrijwilligers, hebben we met spoed extra bestuursleden nodig voor de coördinatie van de werkgroepen. Geen ingewikkelde taken maar er moeten puur praktische zaken geregeld worden.
Mocht u nog zich nog willen opgeven als vrijwilliger mail dan naar: info@dedelte.nl
Binnenkort verschijnt de website www.dedelte.nl online. U kunt de ontwikkelingen nu al volgen op de Facebookpagina van het ‘zwembad de Delte.’ De vrijwilligers hebben op deze avond, d.m.v. stemming een logo uitgekozen.
 

Laatste Facebook bericht Like ons
Lid worden Direct lid worden